WSPÓLNOTA ŚW. JANA

UWAGA: Od listopada 2019 roku będziemy działać poza ramami DA DĄB jako samodzielna wspólnota młodych dorosłych (tak, życie akademickie kiedyś się kończy, a pragnienie doświadczania modlitwy we wspólnocie – pozostaje).

Forma naszych spotkań pozostaje bez zmian 🙂 Zmienia się jedynie miejsce: Kaplica św. Judy Tadeusza w domu parafialnym przy parafii św. Szczepana (ul. św. Szczepana 1, dom parafialny jest tuż obok kościoła, ma oszklone drzwi, kaplica znajduje się na pierwszym piętrze).

 

 

O nas:

 

„Istnieje wiele sposobów modlitwy, bo miłość można na różne sposoby wyrazić.”

Celem naszej Wspólnoty jest SPOTKANIE, które odbywa się na trzech poziomach:

  • spotkanie z Bogiem, które prowadzi nas do…
  • spotkania z samym sobą, które prowadzi nas do…
  • spotkania z drugim człowiekiem

Drogą do tego celu jest szukanie własnej drogi modlitwy przez poznanie różnych metod, a szczególnie medytacji ignacjańskiej. Naszym patronem jest św. Jan Apostoł, Ten, który był szczególnie blisko Jezusa, był z Nim na weselu i pod krzyżem. I my, na jego wzór, chcemy się uczyć tej bliskości w naszym życiu – w naszych „weselach”, i w naszych „krzyżach”.

  • Medytujemy w każdy wtorek o godz. 20:00.
  • Po medytacji mamy dzielenie w grupach i spotkanie przy herbacie.
  • Więcej informacji na temat medytacji ignacjańskiej oraz treści medytacji z naszych spotkań znajdziesz tutaj.

OSOBY KONTAKTOWE:

Więcej -> na Facebooku oraz na naszej stronie.