W związku z tym, że Warszawa znajduje się w strefie czerwonej nasze duszpasterstwo działa z pewnymi ograniczeniami. Salki i kuchnia duszpasterstwa jak i inne pomieszczenia parafialne zostały wyłączone z użytkowania.

Zapraszamy jednak do korzystania z propozycji w sanktuarium i kaplicy akademickiej zachowując reżim sanitarny (maseczka, dezynfekcja i dystans) oraz limit osób które jednocześnie mogą przebywać w tych przestrzeniach (sanktuarium – 90 osób, kaplica akademicka – 17 osób).

Wszystkie aktualne informacje znajdują się na facebookowej stronie duszpasterstwa:
https://www.facebook.com/DuszpasterstwoDab/